ในกรณีที่ท่านมีไฟล์กราฟิคขนาดใหญ่เกิน 50 MB. ทำให้ไม่สามารถส่งผ่านทางอีเมลได้ โรงพิมพ์บางนา พริ้นติ้ง มีไอเดียดีๆ มานำเสนอ เพื่อช่วยให้ท่านส่งไฟล์ขนาดใหญ่เพื่อทำการจัดพิมพ์ได้

ตัวเลือกส่งไฟล์ขนาดใหญ่

Gmail – สำหรับท่านที่ใช้บริการของ Gmail อยู่ จะสามารถแนบไฟล์ขนาดใหญ่ได้ โดยการแชร์ผ่าน Google Drive ง่ายๆ ได้เลย

WeTransfer – เว็บฝากไฟล์ขนาดไม่เกิน 2 GB. ท่านสามารถอัพโหลดไฟล์ไว้ที่นี่ แล้วทำการส่งลิงค์มาให้ทางโรงพิมพ์ดาวน์โหลด