การออกแบบกราฟิคเพื่อให้ได้งานสิ่งพิมพ์ที่ดี การตั้งค่าระยะตัดขอบ และระยะตัดตก นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ในขั้นตอนการพิมพ์ เช่น ตัดโดนเนื้อหาตรงขอบของงานออก หรือ ตัดงานออกมาแล้ว มีขอบสีขาวแทนที่จะเป็นสีพื้นของงาน เป็นต้น

การเว้นระยะเผื่อตัดขอบ

สำหรับการเว้นระยะเผื่อตัดขอบนั้น ควรเว้นห่างจากขอบที่จะตัดอย่างน้อย 3 มม. เพื่อป้องกันเวลาตัดงานแล้วไปตัดโดนข้อความ หรือรูปภาพที่เราต้องการไว้

กรณีที่เป็นงานเข้าเล่ม เช่น แคตตาล็อค หรือ Company Profile นั้น แนะนำให้เว้นระยะเผื่อตัดขอบ 10 มม. เป็นต้น

การเว้นระยะเผื่อตัดตก

ส่วนระยะเผื่อตัดตก เป็นการเผื่อชิ้นงานออกไปจากขอบตัดกระดาษ เช่น สีพื้น รูปภาพ ลวดลายแบ็คกราวน์ ต่างๆ โดยเผื่อเกินขอบออกไปอย่างน้อย 3 มม.